Teruggave BTW particulieren

De Belastingdienst is verplicht om aan particulieren de BTW op installaties van zonnepanelen terug te betalen. Klanten kunnen de BTW op de installatie van zonnepanelen grotendeels terug claimen bij de belastingdienst.

De Belastingdienst is verplicht om aan particulieren de BTW op installaties van zonnepanelen terug te betalen. Klanten kunnen de BTW op de installatie van zonnepanelen grotendeels terug claimen bij de belastingdienst. Dit is mogelijk gemaakt door een beslissing van het Europese Hooggerechtshof op 20 juni 2013. 

In grote lijnen is het volgende aan de orde. Indien u als particulier zonnepanelen hebt gekocht of gaat kopen, dan bent u voor de belastingdienst een ondernemer die geld verdient met energieopwekking. Als ondernemer mag u de BTW op de aanschafprijs van de zonnestroominstallatie daarom terugvorderen. De BTW over de opgewekte stroom moet u afdragen. Echter, de BTW over de opgewekte stroom is bij een particulier een erg laag bedrag dat ruimschoots valt onder de BTW vrijstelling voor kleine ondernemers van € 1.345,00. Dit betekent dat u in het eerste jaar dat het systeem geïnstalleerd is de volledige BTW op materiaal plus arbeid kunt terugvorderen, minus een klein bedrag over de opgewekte elektriciteit. In de jaren daarna betaalt noch ontvangt u als klant BTW omdat dit bedrag onder de minimum grens valt, en kunt u zich weer als ondernemer laten uitschrijven. Dit noemt de belastingdienst de Kleine Ondernemersregeling (KOR).

Er zijn een aantal aandachtspunten:

- U moet aan de volgende voorwaarden voldoen

  • U bent particuliere afnemer, of Vereniging van Eigenaren (VvE);
  • De zonnepanelen zijn gekocht (en laten installeren), ze worden niet gehuurd;
  • De zonnepanelen zijn op/bij de woning geïnstalleerd;
  • De installatie is opgeleverd of in gebruik genomen op of na 20 juni 2013;
  • De opgewekte zonne-energie wordt deels terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

- Wilt van deze regeling gebruik maken, dan is het van groot belang dat hij ruim voor het einde van de maand na het kwartaal waarin hij het systeem gekocht (factuurdatum is het criterium) heeft het teruggaveproces in gang zet. Is hij aan het einde van deze maand niet als ondernemer geregistreerd bij de Belastingdienst, dan is teruggave niet meer mogelijk.

- Bij dakgeïntegreerde systemen kan maar een derde van de BTW worden teruggevorderd.

- Heeft u al een btw-nummer in privé, dan zijn de gevolgen in uw situatie mogelijk anders.

Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/11/07/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-btw-heffing-bij-particulieren-met-zonnepanelen.html

(Bron: Solarcentury, november 2013)

Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u verschillende dingen doen; 1. U zorgt zelf voor de registratie bij de Belastingdienst (zie www.belastingdienst.nl) of 2. U maakt gebruik van de diensten van VenHorst Advies te Venray, met een speciale prijs voor de klanten van HZE. Onze klanten ontvangen uiteraard, indien van toepassing,  informatie hierover van ons. Uiteraard bent u ook vrij om iemand anders dit voor u te laten regelen.